Optimaliseren van websites voor zoekmachines Beper...

User Agreement

Gebruikersovereenkomst voor Linkaanmelden.be

Welkom bij Linkaanmelden.be! Deze Gebruikersovereenkomst (“Overeenkomst”) regelt uw gebruik van de Linkaanmelden.be website (de “Website”). Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, gebruik dan de Website niet.

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1. Leeftijdsvereiste: U moet minstens 18 jaar oud zijn om de Website te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd.

1.2. Wettig Gebruik: U gaat ermee akkoord om de Website uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften.

1.3. Verantwoordelijkheid: U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties en de inhoud die u op de Website plaatst. U gaat akkoord met het niet deelnemen aan enige van de volgende activiteiten:

  • Het verzenden van schadelijke of kwaadwillige code of het verrichten van activiteiten die de werking van de Website kunnen verstoren, beschadigen of belemmeren.
  • Het zich voordoen als een andere persoon of entiteit of het vervalsen of verkeerd voorstellen van uw affiliatie met een persoon of entiteit.
  • Het verzamelen of opslaan van persoonlijke informatie van andere gebruikers zonder hun toestemming.
  • Het gebruiken van de Website voor ongeautoriseerde commerciële doeleinden of voor spam.

2. Intellectuele Eigendom

2.1. Auteursrecht: De inhoud op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en andere materialen, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen inhoud van de Website reproduceren, distribueren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.2. Handelsmerken: Alle handelsmerken, servicemerken en logo’s die op de Website worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst

3.1. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of te vervangen. De gewijzigde Overeenkomst wordt van kracht zodra deze op de Website is gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst periodiek te bekijken op wijzigingen.

4. Beëindiging

4.1. Beëindiging door U: U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door uw gebruik van de Website te staken en, indien van toepassing, uw account te verwijderen.

4.2. Beëindiging door Ons: Wij kunnen uw toegang tot de Website beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving als wij van mening zijn dat u in strijd handelt met deze Overeenkomst of enige toepasselijke wetten of voorschriften.

5. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

5.1. Toepasselijk Recht: Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Uw Rechtsgebied], ongeacht conflicten van wetbeginselen.

5.2. Geschillen: Eventuele geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [Uw Rechtsgebied].

6. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruikersovereenkomst, neem dan contact met ons op via [Invoegen Contactgegevens].

Wijzigingen in de Overeenkomst

Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment bij te werken of te wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de Website. We moedigen u aan om deze pagina periodiek te controleren op updates